Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar (mindfulness) yn ddull o helpu pobl i newid y ffordd y maent yn meddwl a theimlo ynghylch eu profiadau ac yn lleihau straen a phryder.

 

Mae Mind Ynys Môn a Gwynedd yn rhedeg cyrsiau wyth wythnos mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar yn Ynys Môn a Gwynedd, ac maent wedi cael eu cynllunio i’ch helpu i ddeall a fod yn fwy ymwybodol o’ch meddyliau ac emosiynau yn y foment bresennol heb eu barnu nac eu beirniadu.

 

 

 

Cyrsiau i ddod .....

 

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar - Gwynedd - Ebrill 2020

Cwrs .b Ymwybyddiaeth i bobl ifanc 14 - 18 oed - Gwynedd - Ionawr 2020

 

 


 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar neu i arbed lle ar un o’n cyrsiau gallwch ffonio 01286 685279 neu gallwch yrru ebost i info@monagwyneddmind.co.uk