Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Gweithio gyda Pobl Ifanc

Rydym yn gweithio gyda plant a phobl ifanc ar draws Ynys Môn a Gwynedd o fewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

 

Amser i Siarad

 

 

Mae ein gwasanaeth Amser i Siarad yn gyfle i blant a phobl ifanc i siarad am iechyd meddwl, i gael gwybodaeth yn rhad ac am ddim, ac i gael cymorth un-i-un cyfrinachol. Mae sesiynau Amser i Siarad yn cael eu rhedeg mewn ysgolion a cholegau ar draws Ynys Môn a Gwynedd, yn ogystal â lleoliadau yn y gymuned, ac mae ein Gweithwyr Adfer yn defnyddio technegau Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) ac ymwybyddiaeth ofalgar i alluogi plant a phobl ifanc i gymryd rheolaeth o’u bywydau eu hunain.

Bydd sesiynau Amser i Siarad yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol:

Morrisons, Caernarfon

Storiel, Bangor

Llyfrgell Dolgellau, Dolgellau

Canolfan O’Toole, Caergybi

Canolfan Ebeneser, Llangefni

 Canolfan Hamdden, Amlwch

 

Os hoffech mwy o wybodaeth am Amser i Siarad, neu os ydych eisiau gwneud apwyntiad, yna gallwch gysylltu â ni ar 01286 685279 neu trwy ebost info@monagwyneddmind.co.uk.

 

Ymdopi â Bywyd

Rydym yn rhedeg cyrsiau chwech a saith wythnos hunan-reoli ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed yn y gymuned ac mewn partneriaeth ag ysgolion a cholegau yn Ynys Môn a Gwynedd. Mae’r cyrsiau yn defnyddio technegau Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) sydd yn edrych ar sut mae ein meddyliau yn cael effaith ar ein emosiynau a’n teimladau ac yna ein ymddygiad. Mae rhai o’n cyrsiau hefyd yn ymgorffori rhai o dechnegau Ymwybyddiaeth Ofalgar. Y cyrsiau rydym yn eu rhedeg ar hyn o bryd yw Rheoli Pryder a Meithrin Hunan Barch.