Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

 Amser i Siarad

 

Mae Amser i Siarad yn gynllun gan Mind Ynys Môn & Gwynedd ble rydym yn cynnig cymorth a chyngor un-i-un cyfrinachol ar draws Ynys Môn a Gwynedd mewn lleoliadau nad oes stigma yn gysylltiedig â nhw, megis archfarchnadoedd.

 

Mae’r gwasanaeth yn rhoi y cyfle i bobl siarad am broblemau iechyd meddwl, i gael gwybodaeth yn rhad ac am ddim, ac i ddysgu sgiliau a thechnegau hunan-reoli er mwyn iddynt allu cadw eu hunain yn iach.

 

 

 

 

 

Bydd Amser i Siarad yn y lleoliadau canlynol yn ystod mis Medi 2017:

 

Dydd Llun 11/09/2017 – Storiel, Bangor 12yp-4yp

Dydd Mawrth 12/09/2017 – Uned Girlguiding Pwllheli 10yb-4yp

Dydd Iau 21/09/2017 – Canolfan O’Toole, Caergybi 10yb–4yp

Dydd Gwener 22/09/2017 – Canolfan O’Toole, Caergybi 10yb–4yp

Dydd Mawrth 26/09/2017 – Gorsaf Dân Dolgellau 10yb-2yp

Dydd Mawrth 26/09/2017 – ASDA Llangefni 10yb-4yp 

Dydd Mercher 27/09/2017 – Morrisons, Caernarfon 12yp-5yp

 

 

Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn Amser i Siarad ar gyfer Pobl Ifanc ar:

 

Dydd Iau 07/09/2017 – Storiel Bangor  12yp-5yp

Dydd Mawrth 19/09/2017 -  ASDA Llangefni  10yb-4yp

Dydd Mawrth 26/09/2017 – Morrisons Caernarfon  12yp-5yp

 


       

 

Os hoffech mwy o wybodaeth am Amser i Siarad, neu os ydych eisiau gwneud apwyntiad, yna gallwch gysylltu â ni ar 01286 685279 neu trwy ebost info@monagwyneddmind.co.uk.