Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Recriwtio

Gweithiwr Gwrth-stigma a Gwella

CYF: YMG-ASRW

ChwyliaYnys Môn and Gwynedd Mind am unigolun deinamig i weithio â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn y gymuned ag o fewn gosodiadau addysgol.

21awr y wythnos, £23,935 pro rata, y flwyddyn.

DYDDIAD CAU: 5pm, Dydd Mercher 22ain Awst 2018

 

YGM-ASRW Ffurflen Gais_Application Form (Bilingual)

YMG-ASRW Swydd Ddisgrifiad_Job Description (Bilingual)

Ffurflen GDPR Cyfle Cyfartal_Equal Opps GDPR Form

Canllawiau Pecyn Ymgeisio_Application Guidline Pack