Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Recriwtio

 

Rydym yn recriwtio!!

Gweinyddwr

CYF: YMG-A

Rydym yn edrych i recriwtio gweinyddwr i ymuno â’r tîm.

 

1 x 21 awr/wythnos pro rata o £19,480

 

Gweler isod y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, Canllawiau Pecyn Ymgeisio, Ffurflen Ymgeisio a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal.

 

 

Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person

 

 

Canllawiau Pecyn Ymgeisio

 

 

Ffurflen Gais

 

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

Bydd angen i chi gwblhau y Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a’u gyrru i info@monagwyneddmind.co.uk 

 

Dyddiad Cau: 5yh Dydd Mercher Mai 9fed 2018