Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                       English

 

 

Cwrs atal hunanladdiad ASIST

 

Bydd Ynys Môn a Gwynedd Mind yn rhedeg cwrs dau ddiwrnod ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) ar Fawrth 15 a 16, 2018 yn Y Galeri, Caernarfon.

Mae ASIST yn weithdy rhyngweithiol mewn cymorth cyntaf hunanladdiad. Mae ASIST yn aml yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr yn y sector iechyd meddwl.

Nod y cwrs yw i ddysgu’r cyfranogwyr sut i adnabod sefyllfaoedd o risg o hunanladdiad a sut i weithio gyda pobl i greu cynllyn i’w cadw yn ddiogel. Byddwch yn dysgu sut i ymyrryd a helpu i rwystro y risg o hunanladdiad.

Bydd cyfranogwyr yn derbyn llawlyfr a phecyn ASIST ynghyd a thystysgrif am fynychu’r cwrs.

 

 

I gael mwy o wybodaeth neu i gael lle ar y cwrs gallwch gysylltu gyda tîm Ynys Môn a Gwynedd Mind ar info@monagwyneddmind.co.uk