Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                       English

 

 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

 

Bydd Ynys Môn a Gwynedd Mind yn rhedeg cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn yr Anglesey Arms, Porthaethwy, Ynys Môn ar Tachwedd 27 a 28, 2017.

 

Nod y cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw i ddysgu sut i roi ‘cymorth cyntaf’ sylfaenol i unrhwyun sydd yn dangos arwyddion o broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys:

 

  • Beth sydd yn gwarchod eich iechyd meddwl chi a iechyd meddwl pobl eraill
  • Sut i wrando yn dawel ar bryderon a theimladau rhywun
  • Rhoi gwybodaeth syml
  • Dweud wrthynt ble allent fynd i gael help
  • Sut i achub bywyd trwy ddysgu sgiliau ymyriad hunanladdiad sylfaenol

 

Bydd cyfranogwyr yn derbyn llawlyfr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ynghyd a thystysgrif am fynychu’r cwrs.

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth neu i gael lle ar y cwrs gallwch gysylltu gyda tîm Ynys Môn a Gwynedd Mind ar info@monagwyneddmind.co.uk