Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                       English

 

 

Grŵp Llandrillo Menai

 

Mae Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai wedi dewis Ynys Môn a Gwynedd Mind fel un o’u elusennau am y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-2017.

 

 

Mae’r myfyrwyr a’r staff i gyd wedi bod yn brysur yn codi arian mewn amryw ffordd ar hyd y campysau i gyd, megis cwis Iechyd Meddwl a sesiwn gerddoriaeth, flashmob ar y campws, sesiwn bît-focsio gyda Ed Holden, archwiliadau gaeafol ar gyfer ceir, diwrnod siwmper Nadolig, triniaethau harddwch yng Ngahnolfan Deiniol, a gwerthu ardduniadau a chacennau Nadolig.